Регистрация на фирма от тип ООД – някои основни положения

За да сме сигурни, че разполагате с подробна и акуратна информация, ще започнем от самото начало – знаете ли как се прави регистрация на фирма, както и кои са основните разлики между ЕООД и ООД? Ако отговорите на тези въпроси предизвикват интерес у вас, то сте попаднали на правилното място. В днешната статия ще се занимаем именно с тези въпроси.

Да имаш собствен бизнес е мечта и цел за мнозина – едва ли има нещо по-хубаво от това да съумееш да приложиш идеите си на практика и да създадеш личен бизнес, който ще ти предостави възможността да предлагаш продукти и услуги на широката аудитория.

И веднъж, що сте взели окончателното решение да регистрирате фирма, следва да се запознаете с разликата между ЕООД и ООД. ЕООД е дружество с ограничена отговорност, което има един собственик, докато при ООД фирмите има двама или повече собственици, приемащи ролята на съдружници в бизнеса.

Регистриране на ООД – какво е добре да знаем?

Ако спадате към втората група и имате съдружник или съдружници, с които искате да основете фирма, то информацията в днешния текст ще бъде особено важна и ценна за вас, тъй като спираме вниманието си върху процеса по регистриране на ООД. Този тип дружества са изключително благоприятен и ползотворен вариант за вас, тъй като процесът по регистрация протича относително леко, а капиталното вложение, което следва да направите, трябва да е не по-малко от 2 лева. Поради тази причина считаме, че вариантът за ООД е особено подходящ за току що стартиращи бизнеси, които все още не разполагат с генерирани печалби. При такива случаи всяко финансово облекчение би било добре дошло.

Процесът по регистриране на ООД преминава през няколко установени стъпки и стадия, които трябва да следвате, за да доведете начинанието си до успешен край.

Нека започнем със сключването на дружествен договор. В него участват собствениците или още наричани съдружници на въпросната фирма. В този договор следва да се упоменат някои задължителни сведения: името на фирмата, предмета й на дейност, имената на съдружниците, седалището на управлението. Така съставеният дружествен договор служи за основа, върху която да продължите с процеса по регистрация на фирма.

Заплатете съответните дялове. Тъй като ООД притежава двама или повече собственици, всеки от тях следва да заплати своя дружествен дял, формиращ общия начален капитал на фирмата. Напомняме, че законът в Република България налага минимум на въпросния фирмен начален капитал – той следва да бъде не по-малко от 2 лева.

След като успешно сте съставили своя дружествен договор и всеки от съдружниците е заплатил своя дял от общия фирмен капитал, следва да пристъпите към вписването на вашата бъдеща фирма в Търговския регистър.

Съвсем скоро ще разполагате с узаконено търговско дружество. Съветваме ви все пак да се консултирате с адвокат, притежаващ богат опит в областта, за да сведете евентуалните грешки до минимум.

About the author