Какво да не пренебрегваме в отношенията си с околните

Отношенията ни с околните и начинът, по който позволяваме те да се отнасят с нас, до голяма степен обуславят нашата собствена идентичност.


Бихте могли да си дадете сметка за много от личностните си характеристики, ако обърнете внимание на връзките, които изграждате с хората. Някои от нас имат твърде висок праг на търпимост и демонстрират висока толерантност към поведения, които за други хора биха били немислими и недопустими. И обратно – тези, които са безкомпромисни в отношенията си с околните, често изглеждат твърде крайни в очите на прощаващите.

Съществуват все пак някои неща, които никак не си струва да пренебрегваме. Ако наблюдавате някое от долуизброените поведения от човек от социалния ви кръг, то следва да помислите върху това дали подобен тип взаимоотношения са здравословни за вас.

Ето какво имаме предвид.

Ако някой прехвърля върху вас лошото си настроение

Всеки от нас има лоши дни – проблеми в работата или у дома, несполуки от всякакъв тип. В такива моменти е повече от редно да подадете ръка на човека с проблем и да опитате да му помогнете, дори и само чрез изслушване. Ако обаче забележите, че този човек излива нервите и лошото си настроение върху вас и ви използва като отдушник за гнева си, то следва да се замислите дали е необходимо да търпите такова отношение.

Ако ваш близък отказва да е откровен с вас

Това е друг признак за нездрави отношения, на които трябва да обърнете внимание.

Откритата и честна комуникация е от ключово значение за постигането на здрави и стабилни взаимоотношения. Ако винаги, когато пожелаете да поговорите с ваш близък човек, сякаш се удряте в стена, то е добре да преосмислите цялата си концепция на вашите отношения. Замислете се дали се чувствате комфортно в компанията на човек, който отказва да бъде искрен и открит с вас. Да знаете, че на чувствата и нуждите ви няма да се обърне адекватно внимание, определено е сигнал за това, че подобен тип отношения не биха били здравословни за вас.

Ключът за успешните връзки от всякакъв тип се крие именно в готовността всяка от страните да бъде изслушана и към нея да бъде подходено с разбиране и готовност за комуникация.

About the author